تاريخ انتشار: 21 خرداد 1398 ساعت 23:05:54
شرح عملیات بهسازي حسينيه انصارالخميني (ره)

باسمه تعالي


شرح عملیات بهسازي حسينيه انصارالخميني (ره)
اولويت اول:
جمع آوري راه پله انتهاي طبقه اول و اجراي سقف جايگزين آن همتراز با بقيه قسمت ها.
جمع آوري كليه پايه هاي مياني با جايگزيني ستون هاي مورد نياز در ديوارهاي دو طرف و اجراي پل هاي جايگزين.
پوشش سقف حياط خلوت طبقه اول.
توسعه سقف طبقه اول، جابجايي سرويس آقايان، اجراي راه پله دسترسي طبقه دوم، توسعه سقف طبقه دوم مطابق نقشه پيشنهادي.
اجراي ديوار جديد سمت كوچه و اجراي درهاي ورودي جديد.
مسقف كردن بهار خواب با سقف سبك.
حذف تيغه هاي مورد نظر طبقات دوم و سوم.
تهيه و نصب در و پنجره جديد ضلع جنوبي هر سه طبقه مطابق با طرح نماي جديد.
جانمايي و ساخت كانال جهت تامين تهويه طبقات.
اولويت دوم:
مسقف كردن حياط خلوت طبقه دوم و سوم.
اجراي انباري در بام طبقه سوم.
نازك كردن ديوارهاي طرفين طبقه اول.
اجراي تيغه بندي اتاق صوت و سن در طبقه اول

* تهیه و تنظیم: مهندس سعید رحیمی*

  تعداد بازديدها: 1373
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=83561
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.